Admin Komutları

SunucuKolay|Fivem

Fivem Admin Komutları

FiveM sunucusu yönetmek için kullanılan bir dizi admin komutu bulunmaktadır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı FiveM admin komutları:

/kick [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncuyu sunucudan atar.
Örnek: /kick JohnDoe

/ban [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncuyu sunucudan yasaklar.
Örnek: /ban JaneSmith

/unban [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncunun sunucu yasağını kaldırır.
Örnek: /unban JohnDoe

/teleport [hedef oyuncu adı] [hedef oyuncu adı]: Bir oyuncuyu diğer bir oyuncunun yanına teleport eder.
Örnek: /teleport JohnDoe JaneSmith

/giveitem [oyuncu adı] [eşya kodu]: Belirli bir oyuncuya belirli bir eşya veya öğe verir.
Örnek: /giveitem JohnDoe weapon_pistol

/setweather [hava kodu]: Sunucu hava durumunu belirli bir hava durumu koduna ayarlar.
Örnek: /setweather clear

/freeze [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncunun hareket etmesini dondurur.
Örnek: /freeze JohnDoe

/unfreeze [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncunun dondurulmasını kaldırır.
Örnek: /unfreeze JohnDoe

/godmode [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncuyu yenilmez yapar.
Örnek: /godmode JohnDoe

/kill [oyuncu adı]: Belirtilen oyuncuyu öldürür.
Örnek: /kill JohnDoe